Xénia a Filip Jaro pôsobia ako koncertné duo od roku 2011. S úctou k významnému kontrabasistovi a skladateľovi Johannovi Mathiasovi Spergerovi zastrešili svoje pôsobenie prijatím názvu SPERGER DUO. S hudobnou ideou objavovania a spoločného súznenia oživujú diela zabudnutých kontrabasových virtuózov a slovenský i svetový komorný repertoár. Osobitnú pozornosť venujú tradícii domáceho repertoáru (Rajter, Frešo, Kupkovič, Suchoň), dielu J. M. Spergera a uvádzaniu skladieb českých kontrabasových virtuózov 19. storočia (Míšek, Láska, Storch, Simandl, Kuchynka). Sú členmi medzinárodnej Johann-Matthias-Sperger-Gesellschaft. Ako zakladatelia OZ Komorní sólisti J. M. Spergera iniciovali festival Bratislavské dni J. M. Spergera.

Spoločne získali Cenu za interpretáciu na Festivale mladých umelcov v Piešťanoch 2012, hrali recitál v priamom prenose Slovenského rozhlasu. Pravidelne účinkujú v koncertných cykloch Nedeľné matiné v Mirbachu, Albrechtina, Hudobné večery na Palisádach, prezentovali sa na festivaloch Akademické koncerty v Prešove, Trenčianska hudobná jar, BassFest Banská Bystrica, Gala v Zichyho paláci, Kultúrne leto Bélu Kélera, Koncerty v Novej synagóge v Žiline a na mnohých samostatných koncertoch v Bratislave a ďalších mestách po celom Slovensku a v Čechách. S basistom Petrom Mikulášom uviedli raritné koncertantné árie pre bas a kontrabas Mozarta a Spergera. V septembri 2016 sa predstavili recitálom na 5. bienále európskeho kontrabasového kongresu BASS2016 PRAGUE. V apríli 2020 účinkovali v komornom cykle Slovenskej filharmónie — Koncerty bez publika.

Na jeseň 2016 vyšlo ich debutové CD Sonatas for Double Bass and piano, ktoré sa stalo prvým slovenským CD recenzovaným najsledovanejšou európskou kontrabasovou stránkou a získalo mimoriadne vysoké odborné ocenenie recenziou prof. Liuzziho. Súčasťou CD sú diela Händla, Spergera, Míška a Rajtera, z ktorých sonáty Händla a Míška boli nahrané na Slovensku premiérovo.

Najnovšie 2 CD Sperger Dua CZECH DOUBLE BASS TREASURES obsahuje kompletné svetové premiéry a prináša do hudobného sveta pôsobivé a vysoko virtuózne diela českého kontrabasového romantizmu a secesie.

Repertoár

Henry Eccles (1670–1742)

 • Sonáta a mol

Georg Friedrich Händel (1685–1759)

 • Sonáta a mol

Benedetto Marcello (1686–1739)

 • Sonáta F dur
 • Sonáta d mol

Willem de Fesch (1687–1761)

 • Sonáta e mol

Johann Ernst Galliard (1687–1749)

 • Sonáta a mol

Carl Ditters von Dittersdorf (1739–1799)

 • Koncert pre kontrabas a orchester č. 2 D dur
 • Koncertantná symfónia pre violu, kontrabas a orchester Es dur

Jan Křtitel Vaňhal (1739–1813)

 • Koncert pre kontrabas a orchester D dur

Václav Pichl (1741–1805)

 • Koncert pre kontrabas a orchester č. 1 D dur

Johann Matthias Sperger (1750–1812)

 • Koncert pre kontrabas a orchester č. 2 D dur
 • Koncert pre kontrabas a orchester č. 11 A dur
 • Koncert pre kontrabas a orchester č. 15 D dur
 • Sonáta D dur (T. 38)
 • Sonáta D dur (T. 39)
 • Sonáta D dur (T. 37)
 • Sonáta h mol (T. 36)
 • Romanza pre kontrabas a sláčikové kvarteto
 • “Selene, del tuo fuoco non mi parlar” pre bas, kontrabas a klavír

Antonio Capuzzi (1755–1818)

 • Koncert pre kontrabas a orchester G dur

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

 • Ária Per questa bella mano pre bas, kontrabas a orchester (klavír) KV 612

Domenico Carlo Maria Dragonetti (1763–1846)

 • Koncert pre kontrabas a orchester č. 1 A dur
 • Koncert pre kontrabas a orchester č. 3 A dur
 • Koncert pre kontrabas a orchester č. 5 A dur

František Gregora (1819–1887)

 • Scherzo

Giovanni Bottesini (1821–1889)

 • Koncert pre kontrabas a orchester č. 1 fis mol Grand Duo Concertante pre husle, kontrabas a orchester (klavír)
 • Grand Duo Concertante pre husle, kontrabas a orchester (klavír)
 • Fantázia Somnambula
 • Grande Allegro alla concerto di Mendellsohn
 • Mellodia in Re

Franz Simandl (1840–1912)

 • Koncert pre kontrabas a orchester G dur
 • Fantázia na české národné piesne
 • Nocturno
 • Divertissement

Antonín Dvořák (1841–1904)

 • Koncert pre violončelo a orchester h mol op. 104 – transkripcia pre kontrabas a klavír
 • Sonatína G dur pre husle a klavír op. 100 – transkripcia pre kontrabas a klavír
 • Když mně stará matka op. 55/4 – transkripcia pre kontrabas a klavír

Josef Emanuel Storch (1841–1877)

 • Koncertný kus pre kontrabas a klavír A dur

Gustav Láska (1847–1928)

 • Koncert pre kontrabas a orchester D dur

Johann Geissel (1859–1919)

 • Koncert pre kontrabas a orchester A dur
 • Koncertný kus pre kontrabas a klavír

Vojta Kuchynka (1871–1942)

 • Koncertný valčík pre kontrabas a klavír
 • Touha a Snění pre kontrabas a klavír
 • Fantázia na Prodanou nevestu
 • Duo pre husle, kontrabas a klavír

Alexander Skrjabin (1871–1915)

 • Šesť kusov (arr. Gary Karr)

Sergej Rachmaninov (1873–1943)

 • Vokalíza pre kontrabas a klavír (arr. Stuart Sakey)
 • Dve piesne

Sergej Kusevickij (1874–1951)

 • Koncert pre kontrabas a orchester fis mol
 • Andante cantabile pre kontrabas a klavír
 • Humoreska pre kontrabas a klavír
 • Chanson Triste pre kontrabas a klavír
 • Valse miniautre pre kontrabas a klavír

Reinhold Glier (1875–1956)

 • Intermezzo op. 9/1
 • Tarantella op. 9/2
 • Prélude op. 32/1
 • Scherzo op. 32/2

Adolf Míšek (1875–1955)

 • Sonáta č. 1 A dur
 • Sonáta č. 2 e mol
 • Sonáta č. 3 F dur
 • Fantázia na motívy Smetanových opier
 • Legenda
 • Koncertná polonéza

Ľudovít Rajter (1906–2000)

 • Sonáta pre kontrabas a klavír
 • Sonatína pre kontrabas a klavír

Eugen Suchoň (1908–1993)

 • Nocturno h mol pre kontrabas a orchester

Tibor Frešo (1918–1987)

 • Malá fantázia pre kontrabas a klavír

Ladislav Kupkovič (1936–2016)

 • Sonáta „Smútočná hudba“ pre kontrabas a klavír
 • Sonatína A dur pre kontrabas a klavír
 • Téma a päť variácií pre kontrabas a klavír

Xénia Jarová

sa narodila v Prešove v rodine s hudobníckou interpretačnou i pedagogickou tradíciou. Na Vysokej škole múzických umení v Bratislave študovala hru na klavíri v bakalárskom a magisterskom stupni pod vedením Idy ČerneckejMagdalény Bajuszovej. Doktorandské štúdium na Katedre klávesových nástrojov VŠMU s dizertačnou prácou venovanou Robertovi Schumannovi absolvovala pod vedením školiteľky Márie Heinzovej. Ako reflexiu doktorandského výskumu realizovala počas štúdia cyklus koncertov Komorný Schumann zameraný na uvádzanie piesní a komornej tvorby R. Schumanna. Vrámci tohto cyklu uviedla okrem známych či menej známych diel aj absolútnu slovenskú premiéru Schumannovho prvého komorného diela — raného Klavírneho kvarteta c mol z rokov 1828—29.

Je členkou OZ Albrechtina, ktoré má za cieľ objavovanie a koncertné uvádzanie neznámej slovenskej i svetovej hudby. Podieľa sa na príprave a realizácii cyklu (Ne)známa hudba. So sólovým a komorným repertoárom vystúpila na koncertoch na Slovensku, vo Veľkej Británii, Čechách, Poľsku, na Ukrajine a na prehliadkach a festivaloch Humenská hudobná jar, Akademické koncerty v Prešove, Prehliadka mladých skladateľov, Nová slovenská hudba, Cesty k hudbe v retrospektíve, Umelci v emigrácii, X — art Galérie umelcov Spiša či v koncertných cykloch Divadla VIOLA v Prešove pravidelne spolupracuje a účinkuje s mnohými slovenskými interpretmi. S barytonistom Petrom Mazalánom kooperovala a účinkovala na intermediálnych koncertných projektoch — Priesvitný zvuk, Kenotaf, Ten, ktorý prežil a i. Spolu sa zúčastnili aj Wigmore Hall Song Competition v Londýne.

V roku 2018 realizovala Xénia Jarová CD nahrávku v spolupráci s významným kontrabasistom Miloslavom Gajdošom.

Osobitný záujem venuje Xénia Jarová hudobnému výskumu, podieľala sa aj na viacerých umeleckých a edukačných projektoch Katedry klávesových nástrojov VŠMU a jazykovou a odbornou spoluprácou sa podieľala na príprave knihy T. A. Matthaya — Akt dotyku v preklade prof. M. Starostu, ktorá bola publikovaná v marci 2020. Pravidelne píše o hudbe a hudobnej histórii.

Filip Jaro

je kontrabasistačlen Slovenskej filharmónie. Narodil sa v Bratislave a vyrastal v hudobníckej rodine. Ku hre na kontrabas ho inšpirovali otec a brat, ktorí sú rovnako kontrabasisti. Študoval na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave a na Akadémií umení v Banskej Bystrici. Doktorandské štúdium s témou Koncertantná tvorba J. M. Spergera absolvoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Zúčastnil sa na viacerých medzinárodných kontrabasových súťažiach, kde sa umiestnil na popredných priečkach. V roku 2007 mu 1. miesto a Cenu publika na Medzinárodnej kontrabasovej súťaži v Brne odovzdával významný svetový kontrabasista Catalin Rotaru.

Absolvoval majstrovské kurzy u prof. Thomasa Loma v Stuttgarte v roku 2003. Zúčastnil sa piateho, šiesteho a siedmeho Medzinárodného stretnutia kontrabasistov v Brne, kde pracoval pod vedením osobností ako M. Gajdoš, M. Jelínek, J. Hudec, J. Valenta, W. Guttler a C. Rottaru. Na majstrovských kurzoch vo Viedni spolupracoval s H. MayromJ. Niederhammerom.

Ako sólista účinkoval so Symfonickým orchestrom konzervatória na pôde Slovenskej filharmónie v Bratislave, so Štátnou filharmóniou Košice, orchestrom Collegium Baroque, na festivaloch Divergerncie, Hudba Trnave a i. Účinkoval vo viacerých medzinárodných orchestroch, kde sa predstavil ako prvý kontrabasista pod taktovkou popredných dirigentov: Stefan Lano, Xavier Ricour, Aleš Podařil, Michael Millard, Nicolaus Harnoncourt, Ondrej Lenárd (Brno, Budapešť, Brémy, Paríž, Praha, Viedeň, Salzburg, Frankfurt, Martinique a i.). V rokoch 2007—2019 bol členom Orchestra Slovenského národného divadla, kde od roku 2008 zastával pozíciu zástupcu vedúceho a od 2018 pozíciu vedúceho hráča skupiny kontrabasov. Od apríla 2019 je členom Slovenskej filharmónie.

Ako komorný hráč spolupracuje Filip Jaro pravidelne s Moyzesovým kvartetomMucha Quartet. V lete 2017 účinkoval v Bratislave ako komorný spoluhráč so Sarah Chang.

Jeho sólový repertoár siaha od hudby baroka až po 20. storočie. Každoročne usporadúva recitály a kontrabasové koncerty v koncertnom duu s manželkou a klaviristkou Xéniou Jarovou na propagáciu kontrabasu ako sólového nástroja.

V decembri 2017 vyšlo CD Filipa Jara s Mucha Quartet s dielami J. L. BelluA. Dvořáka. Profilové sólové CD Filipa Jara z roku 2019 „Virtuoso Double Bass Concertos“ predstavuje sondu do klasicistickej kontrabasovej virtuozity v koncertoch Spergera, Dragonettiho a Vaňhala.

Najbližší koncert

V najbližšej dobe sa nekoná žiaden koncert.

Kalendár koncertov

30. November '22, 18:00

Koncertabasový recitál — Trenčianska hudobná jeseň

(Raff, Kuchynka, Geissel, Černý)

Xénia Jarová — klavír, Filip Jaro — kontrabas

Trenčín — Koncertná sála Piaristického gymnázia

10. September '22, 00:00

CZECH DOUBLE BASS TREASURES — Koncertná prezentácia

(Kuchynka, Černý, Geissel)

Xénia Jarová — klavír, J. Tomka — husle, K.Turnerová — harfa, Filip Jaro — kontrabas

Bratislava — Dvorana VŠMU

5. September '22, 00:00

CZECH DOUBLE BASS TREASURES — Koncertná prezentácia

(Kuchynka, Černý, Geissel)

Xénia Jarová — klavír, Filip Jaro — kontrabas

Prešov — Koncertná sála Divadla VIOLA

15. Február '21, 00:00

Kontrabasový recitál

(Kuchynka)

Xénia Jarová — klavír, Filip Jaro — kontrabas

Bratislava — Dvorana VŠMU

15. November '21, 00:00

Kontrabasové soireé

(Láska, Kuchynka)

Xénia Jarová — klavír, Filip Jaro — kontrabas

Bratislava — Malá sála VŠMU

23. Jún '21, 00:00

Bratislavské dni Johanna Matthiasa Spergera — Sperger a Gajdoš

(Sperger, Gajdoš)

Xénia Jarová — klavír, Miloslav Gajdoš — kontrabas

Bratislava — Cikkerova vila

12. Jún '21, 00:00

Hudobné leto v Zlatých Moravciach

(Kuchynka)

Xénia Jarová — klavír, Filip Jaro — kontrabas

Zlaté Moravce

15. Máj '21, 00:00

Viola Klasik — Sperger Duo

(Kuchynka)

Xénia Jarová — klavír, Filip Jaro — kontrabas

Prešov

7. Máj '21, 00:00

Bratislavské dni Johanna Matthiasa Spergera — Hommage à Vojta Kuchynka

(Kuchynka)

Xénia Jarová — klavír, Filip Jaro — kontrabas

Bratislava — Cikkerova vila — online

7. December '20, 00:00

Kontrabasový recitál — Filip Jaro

(Sperger, Geissel, Černý, Kéler, Gajdoš)

Xénia Jarová — klavír, Filip Jaro — kontrabas

Bratislava — Koncertná sála Dvorana VŠMU

21. Apríl '20, 00:00

Koncerty bez publika

(Eccles, Sperger, Rachmaninov, Geissel)

Xénia Jarová — klavír, Filip Jaro — kontrabas

Bratislava — Koncertná sála Slovenskej filharmónie

26. Júl '19, 00:00

10. Kultúrne leto Bélu Kélera

(Kupkovič, Kéler, Rajter, Suchoň)

Xénia Jarová — klavír, Filip Jaro — kontrabas

Bardejovské Kúpele — Koncertná sála hotela Astória

4. Máj '19, 00:00

Komorný koncert Hudobného salónu

(Paderewski, Kusevickij)

Xénia Jarová — klavír, Hana Muchová — klavír, Filip Jaro — kontrabas

Belá — Chateau Bela

5. Október '18, 00:00

BASS FEST+2018 Banská Bystrica

(Gajdoš, Míšek)

Filip Jaro — kontrabas, Xénia Jarová — klavír a Miloslav Gajdoš — kontrabas

Banská Bystrica — Koncertná sála Štátnej vedeckej knižnice

14. Apríl '18, 00:00

Kontrabasový recitál

(Gajdoš, Míšek)

Xénia Jarová — klavír, Miloslav Gajdoš — kontrabas

Kroměříž (ČR) — Koncertná sála Konzervatória

6. Marec '18, 00:00

Komorný recitál — Due Virtuosi

(Eccles, Míšek, Gajdoš, Bottesini)

Filip Jaro — kontrabas, Xénia Jarová — klavír a Miloslav Gajdoš — kontrabas

Kyjov (ČR) — Koncertná sála mesta Kyjov

6. Marec '18, 00:00

Hudobné matiné

(Míšek, Geisel, Bottesini)

Filip Jaro — kontrabas, Xénia Jarová — klavír a Miloslav Gajdoš — kontrabas

Kroměříž (ČR) — Koncertná sála Nad sklepí

4. Marec '18, 00:00

Matiné v Mirbachovom paláci

(Míšek, Láska, Geisel, Gajdoš, Bottesini)

Filip Jaro — kontrabas, Xénia Jarová — klavír a Miloslav Gajdoš — kontrabas

Bratislava — Mirbachov palác

27. Február '18, 00:00

Kontrabasový recitál

(Eccles, Sperger, Míšek, Láska)

Filip Jaro — kontrabas, Xénia Jarová — klavír

Žilina — Nová Synagóga

26. Január '17, 00:00

Gala mladých umelcov u Zichyho

(Galliard, Sperger, Rajter, Kusevickij)

Xénia Jarová — klavír, Filip Jaro — kontrabas

Bratislava — Zichyho palác

9. November '16, 00:00

Komorné večery vo Dvorane

(Sperger, Mozart)

Xénia Jarová — klavír, Filip Jaro — kontrabas, Peter Mikuláš — bas

Bratislava — Dvorana VŠMU

5. November '16, 00:00

BASS FEST+2016 Banská Bystrica

(Sperger, Míšek, Rajter)

Xénia Jarová — klavír, Filip Jaro — kontrabas

Banská Bystrica

21. September '16, 00:00

BassEurope Prague 2016 — 5th European Biennial Double Bass Congress (recitál)

(Händel, Sperger, Míšek, Rajter)

Xénia Jarová — klavír, Filip Jaro — kontrabas

Praha — Koncertná sála HAMU

26. Jún '16, 00:00

Nedeľné matiné v Mirbachu

(Händel, Mozart, Sperger, Bottesini)

Xénia Jarová — klavír, Filip Jaro — kontrabas, Peter Mikuláš — bas

Bratislava — Mirbachov palác

22. Máj '16, 00:00

Hudobné večery na Palisádach

(Kallusch, Sperger, Bottesini)

Xénia Jarová — klavír, Filip Jaro — kontrabas

Bratislava — Žltý kostol

24. Apríl '16, 00:00

Trenčianska hudobná jar

(Eccles, Mozart, Míšek, Vierne, Bottesini)

Xénia Jarová — klavír, Filip Jaro — kontrabas

Trenčín — Galéria Miloša Alexandra Bazovského

[ zobraziť všetky… ]

Sperger Duo by Dorota Holubová

Concerts

 • ×

Kontaktujte nás na:

xenia.jarova@gmail.com