Kontrabasista Filip Jaro a klaviristka Xénia Jarová pôsobia ako koncertné duo od roku 2011. S hudobnou ideou objavovania a spoločného súznenia oživujú diela zabudnutých kontrabasových virtuózov a slovenský i svetový komorný repertoár.

Spoločne získali Cenu za interpretáciu na Festivale mladých umelcov v Piešťanoch 2012, hrali recitál v priamom prenose Slovenského rozhlasu, účinkovali v koncertných cykloch Nedeľné matiné v Mirbachu, Albrechtina, Hudobné večery na Palisádach, na festivale Akademické koncerty v Prešove a na mnohých samostatných koncertoch.

V septembri 2016 sa predstavili recitálom na 5. bienále európskeho kontrabasového kongresu Bass 2016 Prague. Ich prvé CD — Sonáty pre kontrabas a klavír (Händel, Sperger, Míšek, Rajter) vyšlo v novembri 2016.

S úctou k vyznamnému kontrabasistovi a skladateľovi Johannovi Matthiasovi Spergerovi zastrešili svoje pôsobenie prijatím názvu Sperger Duo.

Repertoár

Henry Eccles (1670–1742)

 • Sonáta a mol

Georg Friedrich Händel (1685–1759)

 • Sonáta a mol

Benedetto Marcello (1686–1739)

 • Sonáta F dur
 • Sonáta d mol

Willem de Fesch (1687–1761)

 • Sonáta e mol

Johann Ernst Galliard (1687–1749)

 • Sonáta a mol

Carl Ditters von Dittersdorf (1739–1799)

 • Koncert pre kontrabas a orchester č. 2 D dur
 • Koncertantná symfónia pre violu, kontrabas a orchester Es dur

Jan Křtitel Vaňhal (1739–1813)

 • Koncert pre kontrabas a orchester D dur

Václav Pichl (1741–1805)

 • Koncert pre kontrabas a orchester č. 1 D dur

Johann Matthias Sperger (1750–1812)

 • Koncert pre kontrabas a orchester č. 2 D dur
 • Koncert pre kontrabas a orchester č. 11 A dur
 • Koncert pre kontrabas a orchester č. 15 D dur
 • Sonáta D dur (T. 38)
 • Sonáta D dur (T. 39)
 • Sonáta D dur (T. 37)
 • Sonáta h mol (T. 36)
 • Romanza pre kontrabas a sláčikové kvarteto
 • “Selene, del tuo fuoco non mi parlar” pre bas, kontrabas a klavír

Antonio Capuzzi (1755–1818)

 • Koncert pre kontrabas a orchester G dur

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

 • Ária Per questa bella mano pre bas, kontrabas a orchester (klavír) KV 612

Domenico Carlo Maria Dragonetti (1763–1846)

 • Koncert pre kontrabas a orchester č. 1 A dur
 • Koncert pre kontrabas a orchester č. 3 A dur
 • Koncert pre kontrabas a orchester č. 5 A dur

František Gregora (1819–1887)

 • Scherzo

Giovanni Bottesini (1821–1889)

 • Koncert pre kontrabas a orchester č. 1 fis mol Grand Duo Concertante pre husle, kontrabas a orchester (klavír)
 • Grand Duo Concertante pre husle, kontrabas a orchester (klavír)
 • Fantázia Somnambula
 • Grande Allegro alla concerto di Mendellsohn
 • Mellodia in Re

Franz Simandl (1840–1912)

 • Koncert pre kontrabas a orchester G dur
 • Fantázia na české národné piesne
 • Nocturno
 • Divertissement

Antonín Dvořák (1841–1904)

 • Koncert pre violončelo a orchester h mol op. 104 – transkripcia pre kontrabas a klavír
 • Sonatína G dur pre husle a klavír op. 100 – transkripcia pre kontrabas a klavír
 • Když mně stará matka op. 55/4 – transkripcia pre kontrabas a klavír

Josef Emanuel Storch (1841–1877)

 • Koncertný kus pre kontrabas a klavír A dur

Gustav Láska (1847–1928)

 • Koncert pre kontrabas a orchester D dur

Johann Geissel (1859–1919)

 • Koncert pre kontrabas a orchester A dur
 • Koncertný kus pre kontrabas a klavír

Vojta Kuchynka (1871–1942)

 • Koncertný valčík pre kontrabas a klavír
 • Touha a Snění pre kontrabas a klavír
 • Fantázia na Prodanou nevestu
 • Duo pre husle, kontrabas a klavír

Alexander Skrjabin (1871–1915)

 • Šesť kusov (arr. Gary Karr)

Sergej Rachmaninov (1873–1943)

 • Vokalíza pre kontrabas a klavír (arr. Stuart Sakey)
 • Dve piesne

Sergej Kusevickij (1874–1951)

 • Koncert pre kontrabas a orchester fis mol
 • Andante cantabile pre kontrabas a klavír
 • Humoreska pre kontrabas a klavír
 • Chanson Triste pre kontrabas a klavír
 • Valse miniautre pre kontrabas a klavír

Reinhold Glier (1875–1956)

 • Intermezzo op. 9/1
 • Tarantella op. 9/2
 • Prélude op. 32/1
 • Scherzo op. 32/2

Adolf Míšek (1875–1955)

 • Sonáta č. 1 A dur
 • Sonáta č. 2 e mol
 • Sonáta č. 3 F dur
 • Fantázia na motívy Smetanových opier
 • Legenda
 • Koncertná polonéza

Ľudovít Rajter (1906–2000)

 • Sonáta pre kontrabas a klavír
 • Sonatína pre kontrabas a klavír

Eugen Suchoň (1908–1993)

 • Nocturno h mol pre kontrabas a orchester

Tibor Frešo (1918–1987)

 • Malá fantázia pre kontrabas a klavír

Ladislav Kupkovič (1936–2016)

 • Sonáta „Smútočná hudba“ pre kontrabas a klavír
 • Sonatína A dur pre kontrabas a klavír
 • Téma a päť variácií pre kontrabas a klavír

Xénia Jarová

sa narodila v Prešove v rodine s hudobníckou interpretačnou i pedagogickou tradíciou. Konzervatoriálne aj vysokoškolské hudobné štúdium absolvovala v Bratislave. Na Vysokej škole muzických umení v Bratislave študovala hru na klavíri pod vedením Idy ČerneckejMagdalény Bajuszovej.

V súčasnosti je internou doktorandkou Katedry klávesových nástrojov VŠMU, kde pracuje na dizertačnej práci venovanej Robertovi Schumannovi a realizuje cyklus koncertov Komorný Schumann zameraný na uvedenie kompletného klavírneho komorného diela R. Schumanna.

So sólovým a komorným repertoárom vystúpila na koncertoch na Slovensku, vo Veľkej Británii, Čechách, Poľsku, na Ukrajine a na festivaloch Humenská hudobná jar, Akademické koncerty v Prešove, Prehliadka mladých skladateľov, Nová slovenská hudba. Je členkou OZ Albrechtina, ktoré má za cieľ objavovanie a koncertné uvádzanie neznámej slovenskej i svetovej hudby.

S manželom a kontrabasistom Filipom Jarom pôsobí v stálom komornom duu a ako komorná spoluhráčka spolupracuje aj s mezzosopranistkou Denisou Šlepkovskou a členmi Mucha quartett.

Filip Jaro

sa narodil v Bratislave a vyrastal v hudobníckej rodine. Ku hre na kontrabas ho inšpirovali otec a brat, ktorí sú rovnako kontrabasisti. Študoval na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave a na Akadémií umení v Banskej Bystrici. V roku 2005 vyhral 1. miesto v Súťaži študentov konzervatórií SR a v roku 2007 1. miesto a cenu publika na Medzinárodnej kontrabasovej súťaži v Brne.

Absolvoval majstrovské kurzy u prof. Thomasa Loma v Stuttgarte v roku 2003. Zúčastnil sa piateho, šiesteho a siedmeho Medzinárodného stretnutia kontrabasistov v Brne, kde pracoval pod vedením osobností ako M. Gajdoš, M. Jelínek, J. Hudec, H. Mayr, J. Niederhammer, W. Guttler, C. Rottaru.

Sólovo účinkoval so Symfonickým orchestrom konzervatória na pôde Slovenskej filharmónie v Bratislave, s orchestrom Collegium Baroque, na festivaloch Divergerncie, Hudba Trnave. Účinkoval vo viacerých medzinárodných orchestroch, kde sa predstavil ako prvý kontrabasista pod taktovkou popredných dirigentov: Riccardo Mutti, Xavier Ricour, Aleš Podařil, Michael Millard, Nicolaus Harnoncourt, Ondrej Lenárd (Brno, Budapešť, Brémy, Paríž, Praha, Viedeň, Salzburg, Frankfurt, Martinique a i.). Od roku 2007 je členom Orchestra opery SND, od roku 2008 na pozícii zástupcu vedúceho skupiny kontrabasov.

Jeho sólový repertoár siaha od hudby baroka až po 20. storočie. Každoročne usporadúva recitály a kontrabasové koncerty v koncertnom duu s manželkou a klaviristkou Xéniou Jarovou na propagáciu kontrabasu ako sólového nástroja. Ako komorný hráč spolupracuje aj s Mucha quartett a s Moyzesovým kvartetom.

Najbližší koncert

V najbližšej dobe sa nekoná žiaden koncert.

Kalendár koncertov

4. Marec '18, 10:30

Nedeľné matiné Sperger duo a Miloslav Gajdoš »

Mirbach Palace, Františkánske nám. 11, Bratislava

29. Jún '17, 19:00

Sergej Kusevickij - Koncert pre kontrabas a orchester »

Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, Kosice

30. Apríl '17, 18:00

Hudobné večery na Palisádach - Kontrabas a violončelo »

BJB Palisády, Palisády 27/A, Bratislava

26. Január '17, 18:00

Gala mladých umelcov u Zichyho Koncert a krst CD Sperger Duo »

Zichyho Palác, Ventúrska 9, Bratislava

9. November '16, 19:00

Komorné večery vo Dvorane »

Bratislava, Bratislava

5. November '16, 19:00

Recitál na Bass Fest 2016 Banská Bystrica »

Koncertná sála J.Cikkera, Námestie SNP 1 Banská Bystrica

21. September '16, 12:00

Recitál »

Praha

Viac na facebooku »

Sperger Duo

Xénia Jarová

Filip Jaro

 • ×

Kontaktujte nás na:

spergerduo@spergerduo.sk